Aktiviteler

Proje, aşağıdaki sonuçları sunmayı amaçlamaktadır:

- Örgütlerde WBL için ortak bir model ve en iyi uygulamalar bölümü dahil ortak ülkelerde WBL mevcut durumu hakkında bir rapor
- WBL alanındaki eğitmenler / koçlar için mesleki beceri profili
- İtalya'da 20 eğitimen/koç için beş günlük eğitim
- Beş günlük bir eğitimin sonunda toplanan geribildirimlere dayanarak genel bir rapor, proje metodolojisi ve ortak iş tabanlı öğrenme modeli değerlendirecek, mesleki beceri profili ve WBL faydalarını artırmak için öneriler sunmak
- Paydaşlara fikri çıktıları paylaşabilmek ve sunmak için proje boyunca 5 etkinlik düzenlemek.