Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Stres pri delu je ocenjen kot druga največja grožnja zdravju, na področju izobraževanja pa je na žalost dosegel prvo mesto, zato je iskanje odgovorov poseben izziv prav za ta sektor.

Med zahtevami različnih okoliščin na področju izobraževanja in posameznimi razpoložljivimi sredstvi za spopad s temi okoliščinami ni vedno povezave. Stres na delovnem mestu je lahko povezan z različnimi vrstami dejavnikov tveganja in se izraža na različnih ravneh (psihološki, miselni, v govorici telesa). Pusti lahko resne posledice tako posameznikom (zdravstvene težave, kot so bolezni srca in ožilja, mišično-skeletne bolezni in vpliv na duševno zdravje) kot inštitucijam (povzroča odsotnost zaposlenih in slabo opravljanje aktivnosti).

Zadnje poročilo evropske Agencije za varnost in zdravje pri delu o tej temi (objavljeno leta 2009)1  pravi, da stres prizadene približno 22 % delovne sile v EU, in nadalje kaže trend povečanja stresa na delovnem mestu. Poročilo je pokazalo tudi visoko stopnjo stresa v zdravstvenem in izobraževalnem sektorju in identificiralo naslednje države, ki imajo najvišjo stopnjo stresa: Slovenija, Grčija in Litva (z več kot 50 % delavcev, ki jih prizadene stres).

Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je tudi v državah, v katerih je raven stresa pod evropskim povprečjem, in sicer so to Anglija, Češka in Nizozemska, več kot 20 % delavcev pokazalo znake stresa na delovnem mestu. Države, kot je Portugalska, so razvrščene v evropsko povprečje s 34 % delavcev, ki jih prizadene stres.

V skladu s temi rezultati objavljena študija European Trade Union Committee2 kaže, da glavni dejavniki, ki povzročajo stres med učitelji, vključujejo naslednje: količino in intenzivnost dela, zahteve do učitelja, veliko število učencev v razredu, njihovo slabo vedenje, nezadostno/neprimerno podporo vodstva, pomanjkanje sredstev v inštitucijah, negativno vzdušje in nizek družbeni status učiteljev.
Poleg tega so bili identificirani še drugi dejavniki stresa, kot so: izgorelost, depresija in čustvene težave, visoka odsotnost, nespečnost, simptomi in bolezni srca in ožilja, osebni konflikti in problemi, migrena, prebavne motnje ...


1European Agency for Safey and Health at Work (2009). OSH in figures: stress at work – facts and figures. European Commuinities.

2Henrik Billehøj (2007) ETUCE-CSEE Report on the ETUCE Survey on Teachers’ Work-related Stress.

 


  Enquadramento
Funding
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 510375-LLP-1-2010-1-PT-GRUNDTVIG-GMP