Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  • Poročilo o analizi potreb – dokument, ki analizira rezultate vseh držav v konzorciju, pridobljene z vprašalniki in intervjuji, ki so jih dali predstavniki izobraževalnih institucij.

  • Priročnik dobrih praks – dokument, ki vsebuje rezultate analize potreb z identificiranimi najboljšimi praksami na nacionalni ravni v vseh partnerskih državah.

  • Praktični vodnik – delovni dokument, ki vsebuje rezultate analize potreb in vključuje dve različici: originalno (preizkušena v štirih nacionalnih delavnicah v Sloveniji, Grčiji, na Portugalskem in Češkem) in končno (predstavljena na mednarodnem seminarju v Latviji).

  • DVD – izdelek, ki vsebuje osnovne informacije o projektu STRESSLESS in vse dosežene rezultate v času izvajanja projekta; na voljo zainteresiranim izobraževalnim inštitucijam, ki želijo spodbujati odpornost proti stresu.

  • Film – proizvod, ki vsebuje glavne informacije in rezultate iz projekta STRESSLESS, na voljo na Youtube.

  • Aktivnosti razširjanja in koriščenja rezultatov – aktivnosti, ki so namenjene tako izobraževanju in obveščanju kot tudi širjenju rezultatov projekta ter promociji uporabe razvitih rezultatov.

 


  Enquadramento
Funding
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 510375-LLP-1-2010-1-PT-GRUNDTVIG-GMP